Kuopion Tennisseura

Ajankohtaista

KTS:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 27.5.2021.

18.5.2021

Kuopion Tennisseura ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 27.5.2021 klo 18.00.

Koronavirustilanteesta johtuen kokoukseen osallistutaan Skype-etäyhteydellä. Kokoukseen on ilmoittauduttava viimeistään 25.5.2021 puh.nro 040 5708742/Sari tai sähköpostilla ari.oikarinen@karvapallo.fi.

Huomioittehan, että etäyhteyden mahdollistamiseksi ilmoittautumisen yhteydessä on toimitettava tieto kokoukseen osallistujan sähköpostiosoitteesta.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaisesti vuoden 2020 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

Voimassa oleva laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020) mahdollistaa, että yhdistyksen hallituksen päätöksellä yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua etäyhteyksin niissäkin yhdistyksissä, joissa se ei olisi yhdistyksen sääntöjen perusteella muuten mahdollista. Kyseisen lain mukaan yhdistyksen hallitus voi myös päättää, että kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta.